Cennik...

 

Pakiety do wyboru

 

     Opracowaliśmy 3 Pakiety, które optymalizują różne potrzeby. Nazwane Podstawowym, Polskim i Europejskim odzwierciedlają intensywność, zasięg i zakres promowania konia w serwisach ogłoszeniowych. Wybierz pakiet w zależności od Twoich potrzeb. Ogłoszenia o sprzedaży konia będą pojawiać się co miesiąc na wybranych przez Ciebie portalach. Opłata miesięczna za dany pakiet, równa się wystawieniu lub wznowieniu informacji o sprzedaży Twojego konia na wszystkich zaznaczonych symbolem "o" stronach internetowych.

tabelka pakietów

 

Ogłoszenia w prasie

 

     Opłaty dodatkowe za ogłoszenia w prasie są zależne od wybranego przez Ciebie pakietu. Nie ma możliwości wykupu tej opcji bez pakietu.

tabelka prasy

 

Sesja zdjęciowa i filmowa

 

     Pełen koszt sesji zdjęciowej i filmowej jest sumą obu opłat z tabeli poniżej.


 

Opłata

Wykonanie sesji

50 zł

Dojazd Portalu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

Ustalane indywidualnie *

* w przypadku połączenia sesji z nadaniem Certyfikatu, koszt dojazdu będzie naliczony jednorazowo

 

"Certyfikat Koń dla Ciebie"

 

     Opłata związana z Certyfikatem jest zależna od tego, czy chodzi o jego nadanie, przywrócenie, przedłużenie, zmianę jego stopnia czy podanych danych. W tabeli poniżej zostały określone koszty stałe oraz możliwość lub konieczność, pokrycia dodatkowo kosztów dojazdu do miejsca certyfikacji konia.


 

Opłata

Dojazd do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

Ustalane indywidualnie *

Nadanie Certyfikatu (Pierwsze zgłoszenie konia)

15 zł + koszty dojazdu

Przywrócenie Certyfikatu

0 zł

Przedłużenie Certyfikatu

15 zł + możliwe koszty dojazdu**

Zmiana stopnia Certyfikatu

15 zł + możliwe koszty dojazdu**

Aktualizacja danych Zamawiającego

0 zł

Aktualizacja danych konia

0 zł

* w przypadku połączenia sesji z nadaniem Certyfikatu, koszt dojazdu będzie naliczony jednorazowo

** przedłużenie lub zmiana stopnia Certyfikatu podlegają opłacie jak za nadanie Certyfikatu, z zaznaczeniem możliwości powiększenia jej o koszty dojazdu, w przypadku gdy Portal będzie zmuszony sprawdzić osobiście dokumentację i konia w miejscu jego stacjonowania

 

Podane ceny są cenami brutto. Nie wystawiamy faktury VAT, a jedynie rachunki.

pixel